Create AccountThread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
The following 1 user says Thank You to alibaba for this post:
  • CAO
GG & FB AGENCY ACCOUNTS FOR RENT
09-13-2016, 05:28 PM, (This post was last modified: 09-13-2016, 05:29 PM by alibaba.)
#1
GG & FB AGENCY ACCOUNTS FOR RENT
Hello everybody,
 
My name is Dennis and Im doing online marketing in Vietnam. My company does bussiness both on google and facebook. I'm running ads for some enterprises in USA, Australia, France, etc…
Their spending accounts are no less than
5000 USD per day, why?
Why do they choose my company as a partner?
The reason is that the ads running expense with my account is low, which means they can reduce the ads cost to earn high profit.
 
Now you don’t worry about:
You run traffic, replica ad locked account
You don’t have facebook ad account to run advertisement
Your advertising account is limited.
Your advertising account not spend a lot of money
Your advertising account with low coverage.
We are a reputable agent with facebook, has been in service for many units effectively, with COMMITMENTS:
 Your ad is displayed continuously and without interruption
 The large budget spending which is not limited (a few hundred to billions / month)
 Approve Advertise instantly
 More preferred accessing to customers when being big account history to Facebook
 Supports 24/24 with VIP Facebook advertising account
Very appropriate for who wants to run e-commerce, games, clocks, run ads, but with high budget
----------------------------------------
We’re looking forward to a wonderful relationship together and success with your company.
Thank you!
Reply
10-26-2016, 08:06 AM,
#2
RE: GG & FB AGENCY ACCOUNTS FOR RENT
(09-13-2016, 05:28 PM)alibaba Wrote: Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Dennis  và tôi đang làm tiếp thị trực tuyến tại Việt Nam. Công ty của tôi làm kinh doanh cả trên google và facebook. Tôi đang chạy quảng cáo cho một số doanh nghiệp tại Mỹ, Úc, Pháp, vv ... các tài khoản chi tiêu của họ là không ít hơn 5 000 USD mỗi ngày , tại sao? W hy sao họ chọn công ty của tôi là một đối tác? T ông lý do là các quảng cáo chạy các chi phí với tài khoản của tôi là thấp, có nghĩa là họ có thể làm giảm chi phí quảng cáo để kiếm được lợi nhuận cao. Bây giờ bạn không phải lo lắng về: bạn chạy giao thông, quảng cáo sao bị khóa tài khoản bạn chưa có tài khoản quảng cáo facebook để chạy quảng cáo quảng cáo của bạn tài khoản bị hạn chế. tài khoản quảng cáo của bạn không dành nhiều tiền tài khoản quảng cáo của bạn với bảo hiểm thấp. Chúng tôi là một đại lý có uy tín với facebook, đã được phục vụ cho nhiều đơn vị có hiệu quả, với CAM KẾT: quảng cáo của bạn được hiển thị liên tục và không bị gián đoạn các chi tiêu ngân sách lớn mà không bị giới hạn (một vài trăm đến hàng tỷ / tháng) Phê duyệt quảng cáo ngay lập tức truy Nhiều ưu đãi cho khách hàng khi là lịch sử tài khoản lớn để Facebook Hỗ trợ 24/24 với VIP tài khoản quảng cáo của Facebook Rất thích hợp cho những ai muốn chạy thương mại điện tử, trò chơi, đồng hồ, quảng cáo chạy, nhưng với ngân sách cao ---------------------------------- ------ Chúng tôi đang nhìn ing mong muốn một mối quan hệ tuyệt vời với nhau và thành công với công ty của bạn. Cảm ơn bạn!
 
  
 
 
 
 
Reply

  •
10-26-2016, 08:07 AM,
#3
RE: GG & FB AGENCY ACCOUNTS FOR RENT
Hey Guy!
Today I want to talk to you about advertising on Facebook- Google.
We all have at least a self-running ads on Facebook or Google and have rejected the ad or receive alerts from advertisers for accounts exceeding allowed limit, or that the account running the Reach of low, high price, low confidence.
I am the Representative of the international media group, the premium partner of facebook and google. We are seeking partners to hire Premium Account Facebook and Google. We guarantee:
- Rent with cheap fee account
- Extremely high quality account
- Ability to spend money the best
- Fast processing times
NOTE: Special Account for the business through the appropriate Internet Affiliate Marketing, Traffic: diet, skin care, comestic, news, weight loss, Nutra, viral content .....
if you need please contact me via skype: bich_nguyen_93
Reply

  •
« Next Oldest | Next Newest »


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Cheap Bing, facebook and google accounts lanlinh 1 994 10-07-2018, 11:42 AM
Last Post: Scarface
  Facebook and Google – The rental agency account Le Cham 2 1,656 06-14-2018, 09:40 AM
Last Post: shubhamblogger
  Cheap Bing, facebook and google accounts duonganh 1 836 11-16-2017, 12:54 AM
Last Post: duonganh
  Our Facebook Agency Account + You = Money LucaLee 0 574 10-27-2017, 01:58 PM
Last Post: LucaLee
  Facebook and Google – The rental agency account Le Cham 0 1,304 10-21-2017, 01:55 AM
Last Post: Le Cham
  Facebook, Google business account for rent Thanh Thao 0 415 10-14-2017, 02:16 AM
Last Post: Thanh Thao
  Facebook and Google – The rental agency account Le Cham 0 1,077 10-11-2017, 01:33 AM
Last Post: Le Cham
  Why are your ad accounts blocked? Le Cham 0 507 10-05-2017, 04:30 PM
Last Post: Le Cham
  FACEBOOK AND GOOGLE BUSINESS ACCOUNT FOR RENT duonghuy1996 0 552 09-24-2017, 06:30 PM
Last Post: duonghuy1996
  FACEBOOK AND GOOGLE BUSINESS ACCOUNT FOR RENT duonghuy1996 0 381 09-22-2017, 01:20 AM
Last Post: duonghuy1996

Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)


NAVIGATION © 2018 Krafty Marketing
Community Software by MyBB.